Strona g艂贸wna   ›  Regulamin uczestnictwa

Regulamin Uczestnictwa


Postanowienia og贸lne


1. Poni偶szy regulamin okre艣la zasady pa艅stwa uczestnictwa w programie i zasady przyznawania punkt贸w.
2. Dla wszystkich praw i obowi膮zk贸w, jakie wynikn膮 z niniejszych Warunk贸w Uczestnictwa, w艂a艣ciwe jest prawo polskie.聽
3. Uczestnikiem programu mo偶e zosta膰 ka偶da osoba, kt贸rej miejsce zamieszkania znajduje si臋 na terenie Polski i posiada, co najmniej ograniczone mo偶liwo艣ci prawne.
4. Kontakt z administratorem programu jest mo偶liwy poprzez e-mail, infolini臋 programu i formularz kontaktowy. Te dane znajduj膮 si臋 na stronie
Kontakt
5. Produkty prezentowane na stronie z programu stanowi膮 ofert臋 handlow膮 w my艣l przepis贸w kodeksu cywilnego.
6. Zam贸wienia w sklepie mo偶na z艂o偶y膰 poprzez : wype艂nienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej:
sklepie programu
7.Je偶eli formularz zostanie wype艂niony nieprawid艂owo a list elektroniczny b臋dzie niezrozumia艂y, zam贸wienia takie nie b臋d膮 realizowane.

Zawarcie umowy


8. Za towar zam贸wiony w sklepie mo偶na zap艂aci膰 nast臋puj膮cymi formami p艂atno艣ci: punktami zebranymi w programie.
9. Czas realizacji zam贸wienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych.
10. Nagrody s膮 wysy艂ane do pa艅stwa w ci膮gu 21 dni od daty z艂o偶enia zam贸wienia.

Reklamacje


11. Konsument ma prawo do odst膮pienia od umowy bez podania przyczyny na pi艣mie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
12. W przypadku odst膮pienia od umowy, o kt贸rej mowa w pkt. 11 Kupuj膮ce jest zobowi膮zany do niezw艂ocznego zwrotu towaru.
13. Zwrot towaru nast臋puje na koszt Kupuj膮cego.
14. Prawo do odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje konsumentom min. w wypadkach dotycz膮cych nagra艅 audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no艣nikach danych po usuni臋ciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 艣wiadcze艅, kt贸re z uwagi na ich charakter nie mog膮 zosta膰 zwr贸cone lub kt贸rych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy.
15. Kupuj膮cy ma prawo zwr贸ci膰 towar w przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮.
16. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest w tym celu niezw艂ocznie poinformowa膰 sprzedawc臋 za艂膮czaj膮c szczeg贸艂owy opis niezgodno艣ci towaru z umow膮.
17. Towar nale偶y wys艂a膰 na adres siedziby sprzedawcy wraz z opisem niezgodno艣ci towaru.
Adres:
Mateusz Paw艂owski.
ul. Narutowicza 38
97-545 Gomunice, Chrzanowice.
18. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 naprawi膰 lub wymieni膰 towar na nowy w terminie 14 dni.
19. W przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮 koszty przesy艂ki towaru pokrywa sprzedawca.

Polityka prywatno艣ci i ochrona danych osobowych


20.Dane osobowe przekazywane przez Kupuj膮cego s膮 przetwarzane przez program www.paywin.pl z siedzib膮 w Radomsku Dane osobowe s膮 chronione i przetwarzane w celu i w zakresie okre艣lonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. 鈥濷 ochronie danych osobowych鈥 (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
21.Dane osobowe s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizacji umowy.
22.Dane osobowe nie s膮 udost臋pniane innym podmiotom dla cel贸w marketingowych.
23. Maj膮 pa艅stwo prawo wgl膮du do swoich danych, mo偶liwo艣膰 ich wycofania i poprawiania.
24. Wymagana jest bie偶膮ca aktualizacja danych przez pa艅stwa. Mo偶na to zrobi膰 wysy艂aj膮c aktualne dane na adres e-mail:
info@paywin.pl
25. Informacje b臋d膮 przekazywane pa艅stwu drog膮 elektroniczn膮, telefoniczn膮 lub poczt膮 tradycyjn膮. W zale偶no艣ci od wybranej przez pa艅stwa formy.

Zasady wsp贸艂pracy


26. naliczanie punkt贸w i ich wymiana nast膮pi po zarejestrowaniu si臋 w programie lojalno艣ciowym na stronie programu.
27. Jednokrotne zg艂oszenie do programu jest wystarczaj膮ce, nie przyjmujemy wielokrotnych zg艂osze艅 na dane jednej osoby.
28. U ka偶dego z naszych partner贸w za zakup towar贸w czy us艂ug otrzymuj膮 pa艅stwo punkty. Ich liczb臋 znajd膮 pa艅stwo na stronie programu, po zalogowaniu w swoim profilu.
29. Aby otrzyma膰 punkty powinni poda膰 pa艅stwo numer karty lub okaza膰 si臋 ni膮 podczas zakup贸w u partner贸w.
30. Partnerzy zastrzegaj膮 sobie prawo do cofni臋cia punkt贸w gdy zrezygnuj膮 pa艅stwo z zakupionego produktu czy us艂ugi
31. Punkty s膮 naliczane na pa艅stwa konto w ci膮gu 48 godzin od zakupu produktu lub us艂ugi.

Postanowienia ko艅cowe


32. Niniejszy regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 ka偶dej umowy zawieranej za po艣rednictwem sklepu 鈥, jest powszechnie dost臋pny na stronie www.paywin.pl. Kupuj膮cy mo偶e go utrwali膰 w pami臋ci swojego komputera lub wydrukowa膰.
33. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 15.05.2013 roku i w przysz艂o艣ci mo偶e ulec zmianie. O fakcie zmiany niniejszego regulaminu sklep internetowy poinformuje Klient贸w z wyprzedzeniem 14 dni od wej艣cia w 偶ycie nowego regulaminu.
34. Wszelkie spory wynikaj膮ce z um贸w zawieranych pomi臋dzy Programem"Loyaltycustomers" a Kupuj膮cym, lub w zwi膮zku z nimi, b臋d膮 przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadzi艂a do zawarcia ugody, sp贸r zostanie ostatecznie rozstrzygni臋ty przed s膮dem.